Obama Powered by Trendolizer

TỔNG THỐNG TRUMP HỦY BỎ THỎA THUẬN OBAMA -CUBA... - Con Đường Việt Nam | TỔNG THỐNG TRUMP HỦY BỎ THỎA THUẬN OBAMA...

Trending story found on www.facebook.com


TỔNG THỐNG TRUMP HỦY BỎ THỎA THUẬN OBAMA -CUBA VÌ CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI Ngày 16/6, tại Little Havana Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố huỷ bỏ thỏa thuận của người tiền nhiệm Barack Obama với Cuba. “Bây giờ khi tôi đã là Tổng thống của các bạn, Hoa Kỳ sẽ phơi bày tội ác của chế độ Castro. Và đứng bên cạnh nhân dân Cuba trong cuộc chiến đòi tự do”. “Chúng tôi không muốn dòng tiền của Mỹ lại chống đỡ cho chế độ quân sự chuyên chế – bóc lột và lạm dụng người dân Cuba”....
[Source: www.facebook.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments