Obama Powered by Trendolizer

Han overlevde Ebola. Nå er han virkelig redd. USA-lege forteller om en koronadag på akutten.

Trending story found on www.aftenposten.no
Han overlevde Ebola. Nå er han virkelig redd. USA-lege forteller om en koronadag på akutten.
Akuttlege Craig Spencer forteller om en dag i frontlinjen mot koronaviruset, og det blir lagt merke til. – Helsepersonellet er våre helter, kommenterer Barack Obama.
[Source: www.aftenposten.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments