Obama Powered by Trendolizer

Nå snakker man om «D-ordet»

Trending story found on www.borsen.no
Nå snakker man om «D-ordet»
Økonomien har aldri gått fra sunn til katastrofal så raskt, mener mannen som var økonomisk rådgiver for president Barack Obama. Verdensøkonomien blir brutalt rammet av coronapandemien.
[Source: www.borsen.no] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments